Lịch sử

Mitsubishi Electric

Movie
Movie
Lịch sử
nghiên cứu
gió trên
100năm
Lịch sử nghiên
cứu về gió trên 100 năm
1920s

Mitsubishi Electric được thành lập
vào năm 1920. Sản phẩm đầu tiên
chính là chiếc quạt điện đem lại luồng gió tươi mát.

1968

Mitsubishi Electric phát minh ra điều hòa
không khí trang bị quạt lồng sóc vào năm
1968 và đã trở thành chuẩn mực cho điều
hòa không khí treo tường cho đến nay.

2017

KỶ LỤC THẾ GIỚI
Hãng trang bị quạt lồng sóc trong điều hòa
không khí lâu đời nhất 49 năm 258 ngày.

Dựa trên kỷ lục được chứng nhận ngày 27/06/2017,
Mitsubishi Electric là hãng đầu tiên trên
thế giới phát minh ra điều hòa không khí treo tường trang
bị quạt lồng sóc vào năm 1968.

MITSUBISHI ELECTRIC sẽ không
ngừng phát triển những công nghệ hiện
đại nhằm đem đến cuộc sống thoải mái
tiện nghi bậc nhất cho người dùng.