Creating your comfort

Creating
your comfort

Luồng gió mát lành hơn.
Không gian thoải mái hơn.
Được phát triển nhằm đem lại
cho bạn sự thoải mái tối đa.

Movie
Movie

Lịch sử

Hơn 100 năm nay, Mitsubishi Electric
đã không ngừng nghiên cứu công nghệ
điều hòa không khí để tạo ra luồng gió
thoải mái nhất cho mọi người trên toàn thế giới.

Lịch sử

History

Hơn 100 năm nay, Mitsubishi Electric
đã không ngừng nghiên cứu công nghệ
điều hòa không khí để tạo ra luồng gió
thoải mái nhất cho mọi người trên toàn thế giới.

Trình độ
chế tác

Tinh hoa trong chế tác cùng chất lượng
và dịch vụ của Mitsubishi Electric đều
được hội tụ bên trong các sản phẩm
điều hoà không khí của chúng tôi.

Trình độ chế tác

craftsmanship

Tinh hoa trong chế tác cùng chất lượng
và dịch vụ của Mitsubishi Electric đều
được hội tụ bên trong các sản phẩm
điều hoà không khí của chúng tôi.

Chuẩn mực thoải mái của bạn

Sự sáng tạo và tận tâm là điều không
thể thiếu để tạo nên sản phẩm mang lại
luồng gió trong lành nhất.

Chuẩn mực thoải mái của bạn

For Comfort

Sự sáng tạo và tận tâm là điều không
thể thiếu để tạo nên sản phẩm mang lại
luồng gió trong lành nhất.