Điều hòa không khí dân dụng Tải Catalogue

Không có sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu tìm kiếm của bạn!

Dòng Siêu Sang Trọng

FM25VA
[1HP]
FM25VA <br /> [1HP] 23,750,000

- Công suất: 2,6kW

- Hiệu suất năng lượng: 7,14

- Công nghệ PAM Inverter

- Mắt thần cảm biến "I-see"

- Nhãn năng lượng:

- Sản xuất: Thái Lan

4

1

1 2

2

Xem chi tiết
FM35VA
[1.5HP]
FM35VA <br /> [1.5HP] 27,650,000

- Công suất: 3,75kW

- Hiệu suất năng lượng: 7,34

- Công nghệ PAM Inverter

- Mắt thần cảm biến "I-see"

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan 

4

2

1 2

2

Xem chi tiết

Dòng Inverter – Hai Chiều

HL25VA
[1HP]
HL25VA <br /> [1HP] 12,690,000

- Công suất: 2,5kW

- Hiệu suất năng lượng: 5,00

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

4

1

1 3

2

Xem chi tiết
HL35VA
[1.5HP]
HL35VA <br />  [1.5HP] 14,990,000

- Công suất: 3,3kW

- Hiệu suất năng lượng: 5,24

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

3

2

1 3

2

Xem chi tiết
HL50VA
[2HP]
HL50VA <br />  [2HP] 23,790,000

- Công suất: 5kW

- Hiệu suất năng lượng: 5,86

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

4

3

1 3

2

Xem chi tiết

Dòng Inverter – Một Chiều

GH10VA
[1HP]
GH10VA <br /> [1HP] 10,590,000

- Công suất: 2,6kW
- Hiệu suất năng lượng: 5,5
- Công nghệ PAM Inverter 

- Tính năng dễ lau chùi
- Nhãn năng lượng: 
- Sản xuất: Thái Lan

2

1

1 3

1

Xem chi tiết
GH13VA
[1.5HP]
GH13VA <br /> [1.5HP] 12,890,000

- Công suất: 3,2kW

- Hiệu suất năng lượng: 5,5

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

2

2

1 3

1

Xem chi tiết
GM18VA
[2HP]
GM18VA <br /> [2HP] 19,900,000

- Công suất: 5,2kW

- Hiệu suất năng lượng: 6,58

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

4

3

1 3

1

Xem chi tiết
GM24VA
[2.5HP]
GM24VA <br /> [2.5HP] 25,860,000

- Công suất: 6,6kW

- Hiệu suất năng lượng: 6,61

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

4

4

1 3

1

Xem chi tiết

Dòng Sang Trọng

HM25VA
[1HP]
HM25VA <br /> [1HP] 7,990,000

- Công suất: 2,6kW

- Hiệu suất năng lượng: 3,545

- Tính năng dễ lau chùi

- Chức năng Powerful Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

1

1

3

1

Xem chi tiết
HM35VA
[1.5HP]
HM35VA <br /> [1.5HP] 10,390,000

- Công suất: 3,6kW

- Hiệu suất năng lượng: 3,338

- Tính năng dễ lau chùi

- Chức năng Power Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

2

2

3

1

Xem chi tiết
HM50VA
[2HP]
HM50VA <br /> [2HP] 14,790,000

- Công suất: 4,75kW

- Hiệu suất năng lượng: 2,981

- Tính năng dễ lau chùi

- Chức năng Power Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

3

3

3

1

Xem chi tiết
HM60VA
[2.5HP]
HM60VA <br /> [2.5HP] 19,890,000

- Công suất: 6,4kW

- Hiệu suất năng lượng: 3,15

- Tính năng dễ lau chùi

- Chức năng Power Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

4

4

3

1

Xem chi tiết

Dòng Bán Sang Trọng

HL25VC
[1HP]
HL25VC <br /> [1HP] 7,390,000

- Công suất: 2,6kW

- Hiệu suất năng lượng: 3,257

- Tính năng dễ lau chùi

- Tính năng Econo Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

1

1

3

1

Xem chi tiết
HL35VC
[1.5HP]
HL35VC <br /> [1.5HP] 9,690,000

- Công suất: 3,35kW

- Hiệu suất năng lượng: 3,262

- Tính năng dễ lau chùi

- Tính năng Econo Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

2

2

3

1

Xem chi tiết
HL50VC
[2HP]
HL50VC <br /> [2HP] 16,500,000

- Công suất: 4,7kW

- Hiệu suất năng lượng: 2,862

- Tính năng dễ lau chùi

- Tính năng Econo Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

3

3

3

1

Xem chi tiết
HL60VC
[2.5HP]
HL60VC <br /> [2.5HP] 22,450,000

- Công suất: 6,5kW

- Hiệu suất năng lượng: 2,774

- Tính năng dễ lau chùi

- Tính năng Econo Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

4

4

3

1

Xem chi tiết
x

GIÁ

CÔNG SUẤT LẠNH HP

TIỆN ÍCH

KIỂU MÁY