Thông gió

Quạt ốp tường có lưới

Quạt ốp tường có lưới

Quạt ốp vách kính

Quạt ốp vách kính

Quạt âm trần nối ống gió

Quạt âm trần nối ống gió

Quạt âm trần không ống gió

Quạt âm trần không ống gió