Tủ lạnh Tải Catalogue

Không có sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu tìm kiếm của bạn!

Dòng Cao Cấp

WX53Y WX53Y 85,000,000

- Dung tích: 506L

- Điện năng tiêu thụ: 477kWh/năm~1.31kWh/ngày

- Tính năng cấp đông mềm

- Công nghệ Neuro Inverter

- Nhãn năng lượng: 

4

4

1 2 3 4

1

2

Xem chi tiết
JX64W JX64W 79,000,000

- Dung tích: 586L

- Điện năng tiêu thụ: 469kWh/năm~1.28kWh/ngày

- Tính năng cấp đông mềm

- Công nghệ Neuro Inverter

- Nhãn năng lượng: 

 

4

4

1 2 3 4

1

2

Xem chi tiết
Z65W Z65W 94,000,000

- Dung tích: 605L

- Điện năng tiêu thụ: 528kWh/năm~1.45kWh/ngày

- Tính năng cấp đông mềm

- Công nghệ Neuro Inverter

- Nhãn năng lượng: 

 

4

4

1 2 3 4

1

2

Xem chi tiết
WX71Y WX71Y 119,000,000

- Dung tích: 694L
- Điện năng tiêu thụ: 499kWh/năm~1.37kWh/ngày
- Tính năng cấp đông mềm
- Nhãn năng lượng: 

4

4

1 2 3 4

1

2

Xem chi tiết

Dòng French Door

L72EH L72EH 32,500,000

- Dung tích: 580L

- Điện năng tiêu thụ: 475kWh/năm~1.30kWh/ngày

- Công nghệ Neuro Inverter

- Nhà máy Vitamin

- Nhãn năng lượng: 

4

4

2 3

3

1

Xem chi tiết
L78EH L78EH 37,000,000

- Dung tích: 635L

- Điện năng tiêu thụ: 496kWh/năm~1.36kWh/ngày

- Công nghệ Neuro Inverter

- Nhà máy Vitamin

- Nhãn năng lượng: 

4

4

2 3 

3

1

Xem chi tiết

Dòng Ngăn Đá Trên

FV24J FV24J 6,790,000

- Dung tích: 204L

- Điện năng tiêu thụ: 286kWh/năm~0.78kWh/ngày

- Nhà máy Vitamin

- Hệ thống Neuro Fuzzy

- Nhãn năng lượng: 

1

1

3

2

1

Xem chi tiết
FV28EJ FV28EJ 9,350,000

- Dung tích: 231L

- Điện năng tiêu thụ: 303kWh/năm~0.83kWh/ngày

- Công nghệ Neuro Inverter

- Nhãn năng lượng: 

1

1

2 3

2

1

Xem chi tiết
FV32EJ FV32EJ 10,550,000

- Dung tích: 274L

- Điện năng tiêu thụ: 297kWh/năm~0.81kWh/ngày

- Cộng nghệ Neuro Inverter

- Nhà máy Vitamin

- Nhãn năng lượng: 

2

1

2 3

2

1

Xem chi tiết
F42EH F42EH 15,000,000

- Dung tích: 346L

- Điện năng tiêu thụ: 321kWh/năm~0.88kWh/ngày

- Công nghệ Neuro Inverter

- Nhãn năng lượng: 

3

2

2 3

2

1

Xem chi tiết
F47EH F47EH 16,100,000

- Dung tích: 380L

- Điện năng tiêu thụ: 339kWh/ngày~0.93kWh/ngày

- Công nghệ Neuro Inverter

- Nhãn năng lượng: 

3

2

2 3

2

1

Xem chi tiết
V50EH V50EH 17,200,000

- Dung tích: 414L

- Điện năng tiêu thụ: 354kWh/năm~0.97kWh/ngày

- Công nghệ Neuro Inverter

- Nhà máy Vitamin

- Nhãn năng lượng: 

3

3

2 3

2

1

Xem chi tiết
F55EH F55EH 19,690,000

- Dung tích: 460L

Điện năng tiêu thụ: 381kWh/năm~1.04kWh/ngày

- Công nghệ Neuro Inverter

- Nhãn năng lượng: 

3

3

2 3

2

1

Xem chi tiết
F62EH F62EH 20,690,000

- Dung tích: 510L

- Điện năng tiêu thụ: 384kWh/năm~1.05kWh/ngày

- Công nghệ Neuro Inverter

- Nhãn năng lượng: 

4

4

2 3

2

1

Xem chi tiết

Dòng Ngăn Đá Dưới

CX41EJ CX41EJ 16,900,000

- Dung tích: 326L

- Điện năng tiêu thụ: 334kWh/năm~0.92kWh/ngày

- Công nghệ Neuro Inverter

- Nhãn năng lượng: 

3

2

2 3 4

4

1

Xem chi tiết
CX46EJ CX46EJ 17,900,000

- Dung tích: 358L

- Điện năng tiêu thụ: 372kWh/năm~1.02kWh/ngày

- Công nghệ Neuro Inverter

- Nhãn năng lượng: 

3

2

2 3 4

4

1

Xem chi tiết
HD32G HD32G 9,990,000

- Dung tích: 256L

- Điện năng tiêu thụ: 510kWh/năm~1.4kWh/ngày

- Hệ thống Neuro Fuzzy

- Nhãn năng lượng: 

1

1

 

4

1

Xem chi tiết
x

GIÁ

DUNG TÍCH

TIỆN TÍCH

KIỂU TỦ

XUẤT XỨ