Giới thiệu

Chính sách quyền riêng tư

Privacy Policy

Loại dữ liệu cá nhân của khách hàng mà Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “MEVN”) thu thập

Dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”, “DLCN”) là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 1. Sản phẩm và dịch vụ: Thực hiện công tác bảo hành, sửa chữa. tư vấn dịch vụ và sản phẩm của MEVN, Mitsubishi Electric Group hoặc đối tác của MEVN.
 2. Hoạt động Tiếp thị và Bán hàng: cung cấp cho bạn thông tin về hàng hóa, chính sách bán hàng của chúng tôi, các phiên bản phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên Website của chúng tôi,
 3. Liên lạc, trao đổi, thảo luận, tập huấn và các hoạt động liên quan theo yêu cầu công việc cũng như hoạt đông kinh doanh.
 4. Hoạt động mua bán: bao gồm cả hoạt động kế toán liên quan.
 5. Thực hiện các bản khảo sát khách hàng để hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn và cách chúng tôi có thể cải tiến Sản phẩm và dịch vụ của mình
 6. Thực hiện các chương trình khuyến mại như hỗ trợ hoặc thông tin đến bạn nếu bạn trúng giải.
 7. Cho những mục đích khác luật định.

MEVN sẽ không sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ bạn cho mục đích nào khác ngoài các mục đích đã nêu tại thời điểm thu thập. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin không định danh cá nhân để thu thập dữ liệu thống kê về số lượng người truy cập trang web, doanh số và thông tin về cách điều hướng trang web của khách truy cập.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập thông qua chương trình kiểm tra độ an toàn cho các Sản phẩm sử dụng lâu dài để thông báo cho khách hàng về các đợt kiểm tra và cung cấp thông tin về việc kiểm tra và thu hồi.

Cam kết về bảo mật thông tin

MEVN rất nhạy cảm với các vấn đề về bảo mật thông tin/quyền riêng tư. Chính sách này giải thích cách MEVN xử lý thông tin về bạn mà chúng tôi nhận được qua mạng hoặc bằng cách thức khác. Mục đích của chính sách bảo mật thông tin này là nhằm thông báo cho bạn, với tư cách là khách truy cập vào trang web của chúng tôi (sau đây gọi là "Trang web") hoặc là chủ thể DLCN, về những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập về bạn khi bạn truy cập Trang web này hoặc khi bạn cung cấp DLCN cho chúng tôi, cách chúng tôi có thể sử dụng  thông tin đó và việc chúng tôi có tiết lộ thông tin đó cho bất cứ ai hay không.

Phạm vi áp dụng của Chính sách Bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin này áp dụng cho Trang web (http://mitsubishi-electric.vn) và hoạt động của MEVN. Chính sách này không áp dụng cho các trang web của Công ty hoặc tổ chức khác mà Trang web này liên kết đến.

Thông tin phi cá nhân

Một cách tổng quan, bạn có thể truy cập Trang web này mà không cho chúng tôi biết bạn là ai hay tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn. Tuy nhiên chúng tôi có thể tự động (tức là không phải do bạn đăng ký) thu thập các thông tin không định danh cá nhân để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Dịch vụ của chúng tôi tự động thu thập một số thông tin như số lần truy cập và tần suất khách truy cập vào Trang web, nhưng chúng tôi luôn giữ cho thông tin ở dạng vô danh. Thông tin này được tổng hợp để đếm số lần truy cập, thời gian xem Trang web trung bình và mức độ sử dụng Trang web để chúng tôi có thể cải thiện Trang web. Chúng tôi không đánh giá thông tin về các cá nhân.

MEVN có thể sử dụng "cookie", cho biết cách thức truy cập, thời điểm truy cập Trang web và số lượng khách truy cập. Cookie là phần tử dữ liệu mà một trang web có thể gửi đến trình duyệt của bạn, sau đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của bạn, nhưng không thu thập thông tin định danh cá nhân. Bạn có thể thiết lập để trình duyệt thông báo cho bạn trước khi nhận cookie, để bạn quyết định có chấp nhận cookie hay không. Bạn cũng có thể thiết lập để trình duyệt tắt cookie. Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy, một số khu vực của một số trang web có thể không hoạt động đúng.

Phương thức thu thập, Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

MEVN chỉ thu thập DLCN một cách công bằng và hoàn toàn tuân thủ luật pháp và quy định, chính sách quốc gia và quy định khác của Việt Nam.

Đôi khi MEVN thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng trong khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Trên Trang web, thông tin cá nhân được thu thập chủ yếu qua các biểu mẫu liên hệ/yêu cầu.

Khi trực tiếp thu thập thông tin cá nhân của bạn bằng văn bản, chúng tôi sẽ nêu rõ cách chúng tôi dự định sử dụng thông tin này và xin phép bạn đồng ý. Khi thu thập thông tin cá nhân bằng cách khác, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web về cách chúng tôi dự định sử dụng thông tin này.

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân này để trả lời và xác nhận yêu cầu của bạn, và có thể lưu giữ bản lưu yêu cầu cho cùng mục đích này. Ngoài ra, để hỗ trợ quan hệ khách hàng, chúng tôi có thể lưu trữ, xử lý thông tin cá nhân và chia sẻ thông tin này với Mitsubishi Electric Corporation.

Ngoài ra, MEVN có thể tiến hành khảo sát trực tuyến để hiểu rõ hơn nhu cầu và thông tin về khách truy cập. Khi tiến hành khảo sát, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu thập từ bạn. Trang web có thể tổ chức cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi khác mà có thể yêu cầu bạn nhập thông tin cá nhân.

MEVN không sử dụng hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về thông tin thu thập được từ các cá nhân truy cập vào Trang web hoặc thông tin mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi, với ý định bán, cho thuê hay kinh doanh thông tin cá nhân của bạn theo bất kỳ hình thức nào khác. Đôi khi, chúng tôi có thể thuê nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thực hiện hoặc hỗ trợ chúng tôi tiến hành cuộc khảo sát trực tuyến, cuộc thi, chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc chương trình khuyến mãi khác. Chẳng hạn như họ sẽ quản lý cuộc khảo sát hoặc chương trình khuyến mãi, biên soạn dữ liệu hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Các bên này sẽ ký Thoả thuận bảo mật thông tin trước khi tiến hành bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi giao kết với họ. Họ sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà họ nhận được từ bạn và chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp hoặc duy trì dịch vụ mà họ đang cung cấp cho chúng tôi.

Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho MEVN. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu, bạn vẫn có thể truy cập hầu hết các khu vực trong Trang web, nhưng bạn sẽ không thể truy cập một số tùy chọn, ưu đãi và dịch vụ cần có sự tương tác giữa chúng tôi với bạn.

Thông báo thay đổi

Nếu Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam quyết định thay đổi chính sách bảo mật thông tin, chúng tôi sẽ đăng tải các thay đổi ở phần này để bạn luôn biết những loại thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và việc chúng tôi có tiết lộ thông tin đó cho bất cứ ai hay không.

Câu hỏi hoặc ý kiến

Chúng tôi rất mong muốn lắng nghe ý kiến của khách truy cập về các dịch vụ và chính sách của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật thông tin này hoặc có bất cứ ý kiến gì về Sản phẩm và dịch vụ trực tuyến lẫn ngoại tuyến của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo thông tin tại Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

Sự đồng ý của bạn

Khi sử dụng Trang web này hoặc cung cấp DLCN cho MEVN, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật thông tin và về việc chúng tôi thu thập, xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích nêu trên.

Biện pháp bảo vệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân: MEVN đã thiết lập chính sách bảo mật thông tin cá nhân và xây dựng Hệ thống quản lý bảo mật thông tin cá nhân của MEVN nhằm đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt. Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện và duy trì hệ thống này, đồng thời phổ biến rộng rãi chính sách bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi cho toàn thể nhân viên Công ty (bao gồm thành viên hội đồng quản trị, nhân viên toàn thời gian, nhân viên bán thời gian, nhân viên ngắn hạn, nhân viên tạm thời) và các bên liên quan.

Bạn có toàn quyền chọn cung cấp hoặc không cung cấp thông tin cá nhân cho MEVN. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ mà không có thông tin cá nhân của bạn.

Các Trường hợp chúng tôi tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba

 1. Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác. Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Bên thứ ba có trách nhiệm chứng minh trường hợp này.
 2. Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.
 3. Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật.
 4. Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật.
 5. Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.

Biện pháp bảo vệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin người tiêu dùng

MEVN áp dụng các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật, cá nhân và vật lý để bảo mật Dữ liệu  cá nhân của bạn.

 1. MEVN áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết và thực hiện hành động khắc phục cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập trái phép, mất mát, tiêu hủy, thay đổi hoặc rò rỉ. Tuy nhiên, xin hiểu rằng không có công nghệ nào là hoàn hảo, có thể hoàn toàn ngăn chặn việc truy cập trái phép thông tin cá nhân.
 2. Nhân viên của MEVN được đào tạo thường xuyên về việc bảo mật thông tin cá nhân.
 3. Trong Trường hợp MEVN thuê Công ty ngoài để cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi và giao cho họ nhiệm vụ xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ chọn nhà thầu phù hợp và yêu cầu họ ký các thỏa thuận cần thiết liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng áp dụng tất cả các biện pháp bảo mật theo yêu cầu của luật pháp.
 4. Thu thập thông tin cá nhân qua trang web: 
 • Mã hoá:

Khi thu thập thông tin cá nhân qua trang web, chúng tôi sử dụng công nghệ mã hoá Secure Sockets Layer (SSL) để bảo mật quá trình truyền tải thông tin cá nhân của bạn.

 • Cookie

Trang web của MEVN sử dụng cookie trong một số Trường hợp. Cookie là một tập tin thông tin nhỏ lưu trữ các thông tin trao đổi giữa máy tính của bạn với trang web. Chúng tôi chỉ sử dụng cookie để lưu trữ thông tin có thể hữu ích cho bạn khi bạn truy cập trang web vào lần tới và giúp bạn cảm thấy thuận tiện hơn mỗi khi tương tác với chúng tôi. Nếu không muốn nhận cookie, bạn có thể tắt cookie bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt web của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ sau khi bạn tắt cookie.

 • Bọ web

Trang web của Mitsubishi Electric sử dụng bọ web trong một số Trường hợp. Bọ web là công nghệ thường được sử dụng kết hợp với cookie. Thông qua bọ web, chúng tôi có thể đánh giá số lần bạn truy cập trang web từ máy tính của bạn và thu thập số liệu thống kê tổng hợp về cách bạn sử dụng trang web. Chúng tôi sử dụng bọ web chủ yếu để giúp chúng tôi cải thiện Sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ của mình. Chúng tôi không sử dụng bọ web để thu thập thông tin cá nhân của bạn, nhưng bằng cách từ chối nhận cookie, bạn cũng có thể từ chối bọ web.

 • Liên kết đến trang web khác

Trang web của Mitsubishi Electric có thể chứa liên kết đến trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật của trang web khác ngoài trang web của chúng tôi.

Câu hỏi về thông tin cá nhân

 • Bạn có thể yêu cầu tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ. Bạn cũng có thể hỏi về kết quả của yêu cầu này và đề nghị sửa đổi nếu cần.
 • Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có câu hỏi hoặc ý kiến ​​về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân.
 • Mitsubishi Electric sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách thích hợp, trong khả năng hợp lý. Chúng tôi đã thành lập Personal Information Protection Office để phục vụ mục đích này.
 • Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể ghi âm yêu cầu thực hiện qua điện thoại để đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu của bạn.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân, khi khách hàng có nhu cầu rút lại sự đồng ý, chỉnh sửa, xóa, hủy hoặc bất kỳ yêu cầu gì liên quan đến Dữ liệu cá nhân của mình, xin vui lòng liên hệ (tiếng anh hoặc tiếng việt):

Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam

285 Cách Mạng Tháng 8, P.12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

E-mail: inquiry@mevn.com.vn

Số điện thoại: (84-28) 3910 5945

Giờ làm việc: 8 giờ sáng - 12 giờ trưa và từ 1 giờ chiều - 5 giờ chiều

Thời gian lưu trữ thông tin

MEVN sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân đến khi có yêu cầu hủy của chủ thể dữ liệu cá nhân hoặc lưu trữ trong khoảng thời gian hợp lý, cần thiết để hoàn thành mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân.

Các quyền của quý khách hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân

Chúng tôi tôn trọng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, và quý khách hàng có những quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của quý khách hàng:

 1. Quyền được biết
 2. Quyền đồng ý
 3. Quyền truy cập để xem, chỉnh sửa và quyền cung cấp dữ liệu – quý khách hàng được quyền truy cập và dữ liệu của mình và có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao dữ liệu và thông tin về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu đó như thế nào. Nếu thông tin cá nhân của quý khách hàng là không chính xác, quý khách hàng có thể tự chỉnh sửa hoặc yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa.
 4. Quyến thay đổi hoặc rút lại sự đồng ý – nếu chúng tôi yêu cầu quý khách hàng đồng ý về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, quý khách hàng có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Nếu quý khách hàng rút lại sự đồng ý của mình, quý khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu giữ và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng theo các yêu cầu của quy định hiện hành hoặc của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, quý khách hàng hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi sẽ không cung cấp được các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi cho quý khách hàng mà không xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Do đó, khi quý khách hàng rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi có quyền chấm dứt các sản phẩm và/hoặc dịch vụ có liên quan và quý khách hàng có nghĩa vụ thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình đối với chúng tôi khi các sản phẩm và/hoặc dịch vụ này chấm dứt.
 5. Quyền xóa dữ liệu – quý khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của quý khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sẽ cần những dữ liệu cá nhân nhất định để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho quý khách hàng.
 6. Quyền hạn chế hoặc phản đối xử lý dữ liệu – quý khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu của quý khách hàng hoặc thay đổi cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sẽ cần những dữ liệu cá nhân nhất định nhất định để tương tác với quý khách hàng hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho quý khách hàng.
 7. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện
 8. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
 9. Quyền tự bảo vệ 

Nghĩa vụ của quý khách hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân

 1. Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
 2. Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
 3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Trẻ em

MEVN đặc biệt quan tâm đến việc bảo mật thông tin cá nhân của trẻ em từ 15 tuổi trở xuống. Chúng tôi khuyến nghị trẻ em từ 15 tuổi trở xuống chỉ nên cung cấp thông tin cá nhân khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Nếu không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, trẻ em không nên gửi thông tin cá nhân qua Trang web. Mặc dù Trang web hầu như không có nội dung hướng đến trẻ em, nhưng MEVN khuyến nghị tất cả các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ nên hướng dẫn trẻ em về cách sử dụng thông tin cá nhân trên mạng một cách an toàn và có trách nhiệm.