Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán


1. Thời hạn thanh toán:

• Thanh toán trước khi giao hàng:

Khách hàng sẽ thanh toán trước cho mỗi Đơn đặt hàng/Hợp đồng trước khi Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam tiến hành giao hàng.

• Thanh toán sau khi giao hàng:

Khách hàng sẽ thanh toán sau khi giao hàng trong thời hạn 30 – 60 ngày (hoặc một thời hạn khác do hai bên cùng thống nhất tại Đơn đặt hàng/ Hợp đồng) kể từ ngày xuất Hóa đơn GTGT đồng thời Khách hàng đã nhận hàng. Tùy theo đối tượng Sản phẩm và điều kiện thương mại khác nhau, Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam và Khách hàng có thể thương lượng và xác nhận việc thanh toán chia thành từng đợt. Hóa đơn GTGT sẽ được phát hành vào ngày giao hàng.

2. Phương thức thanh toán:

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản Ngân hàng với thông tin như sau:

Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH MITSUBISHI ELECTRIC VIỆT NAM
Số tài khoản : 0071000718210
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tòa nhà VBB, số 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh