Factory automation

BÁO CÁO

Các sáng kiến và thành tựu của Tập đoàn Mitsubishi Electric hàng năm nhằm hiện thực hóa một xã hội bền vững.

MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi hành động hôm nay vì một tương lai xanh hơn mai sau. Nhờ áp dụng các công nghệ tiên tiến trên quy mô rộng cùng với những nỗ lực không ngừng của nhân viên trên toàn thế giới, chúng tôi đang nỗ lực hướng tới một xã hội dựa trên tái chế và giảm khí thải carbon.

SÁNG KIẾN BỀN VỮNG

Để đạt được các mục tiêu bền vững chung của thế giới, Tập đoàn Mitsubishi Electric sẽ tiếp tục tăng cường quản lý, thúc đẩy nhận thức cũng như tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược kinh doanh của Tập đoàn.

MECA
Mitsubishi Electric Cup Automation, là cuộc thi công nghệ tự động hóa nhằm mục đích nuôi dưỡng và phát triển các kỹ sư, những người sẽ tạo ra một xã hội bền vững.

Chủ đề cuộc thi là sự hợp tác giữa con người và công nghệ như tự động hóa, điện toán biên, và robot, tạo điều kiện trao đổi khoa học giữa các trường đại học.

MECA MECA
TEACH FOR VIETNAM
Là sự hợp tác giữa Mitsubishi Electric Việt Nam và tổ chức Teach For Việt Nam nhằm xây dựng một hệ thống giáo dục xuất sắc và bình đẳng cho tất cả các trẻ em.

Hỗ trợ Teach For Vietnam đạt được tầm nhìn: vào năm 2050 tất cả trẻ em ở Việt Nam sẽ có một nền giáo dục xuất sắc ( nâng cao trình độ Tiếng Anh và giáo dục STEM), cũng như Bảo vệ Môi trường.

TEACH FOR VIETNAM TEACH FOR VIETNAM
TIÊN PHONG GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO TÒA NHÀ XANH
Chương trình dành cho các sinh viên ngành nhiệt lạnh để tìm hiểu về các công nghệ xanh mới nhất từ Mitsubishi Electric,

và ứng dụng công nghệ để tạo ra nhiều giải pháp điều hòa tiết kiệm năng lượng hơn cho tương lai.

TIÊN PHONG GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO TÒA NHÀ XANH TIÊN PHONG GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO TÒA NHÀ XANH

Báo cáo