Career

Cơ hội làm việc tại Mitsubishi Electric Việt Nam

Phúc lợi

icon Reward

Thưởng

icon Training abroad

Đào tạo nước ngoài

icon 14 Annual Leave

14 ngày phép

icon Company trip/Year End Party

Du lịch công ty/
Tiệc cuối năm

icon Premium Insurance/ Annual Health Checkup

Bảo hiểm cao cấp/ Khám sức khỏe định kỳ

icon CSR Activity

Hoạt động xã hội

Video