Công Bố Về Việc Giới Hạn Hàm Lượng Hóa Chất Độc Hại

Công Bố Về Việc Giới Hạn Hàm Lượng Hóa Chất Độc Hại


Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam nhập khẩu và phân phối tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử.

Mitsubishi Electric luôn nỗ lực vì môi trường sống sạch và xanh hơn qua việc phát triển các công nghệ sản xuất tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn về Giới hạn hàm lượng hóa chất độc hại bao gồm: Chì, Thủy ngân, Cadimi, Crôm Hexachloride, Polybrominated Byphenyls (PBBs), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs)