ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DÂN DỤNG

Điều hòa không khí dân dụng Tải Catalogue

Không có sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu tìm kiếm của bạn!

Dòng Siêu Sang Trọng

FM25VA FM25VA23,750,000

- Công suất: 2,6kW

- Hiệu suất năng lượng: 7,14

- Công nghệ PAM Inverter

- Mắt thần cảm biến "I-see"

- Nhãn năng lượng:

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
FM35VA FM35VA27,650,000

- Công suất: 3,75kW

- Hiệu suất năng lượng: 7,34

- Công nghệ PAM Inverter

- Mắt thần cảm biến "I-see"

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan 

Xem chi tiết

Dòng Inverter – Hai Chiều

HL25VA HL25VA12,690,000

- Công suất: 2,5kW

- Hiệu suất năng lượng: 5,00

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HL35VA HL35VA14,990,000

- Công suất: 3,3kW

- Hiệu suất năng lượng: 5,24

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HL50VA HL50VA23,790,000

- Công suất: 5kW

- Hiệu suất năng lượng: 5,86

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết

Dòng Inverter – Một Chiều

GH10VA GH10VA10,590,000

- Công suất: 2,6kW
- Hiệu suất năng lượng: 5,5
- Công nghệ PAM Inverter 

- Tính năng dễ lau chùi
- Nhãn năng lượng: 
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
GH13VA GH13VA12,890,000

- Công suất: 3,2kW

- Hiệu suất năng lượng: 5,5

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
GM18VA GM18VA19,900,000

- Công suất: 5,2kW

- Hiệu suất năng lượng: 6,58

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

 

Xem chi tiết
GM24VA GM24VA25,860,000

- Công suất: 6,6kW

- Hiệu suất năng lượng: 6,61

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết

Dòng Sang Trọng

HM25VA HM25VA7,990,000

- Công suất: 2,6kW

- Hiệu suất năng lượng: 3,545

- Tính năng dễ lau chùi

- Chức năng Powerful Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HM35VA HM35VA10,390,000

- Công suất: 3,6kW

- Hiệu suất năng lượng: 3,338

- Tính năng dễ lau chùi

- Chức năng Power Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HM50VA HM50VA14,790,000

- Công suất: 4,75kW

- Hiệu suất năng lượng: 2,981

- Tính năng dễ lau chùi

- Chức năng Power Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HM60VA HM60VA19,890,000

- Công suất: 6,4kW

- Hiệu suất năng lượng: 3,15

- Tính năng dễ lau chùi

- Chức năng Power Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết

Dòng Bán Sang Trọng

HL25VC HL25VC7,390,000

- Công suất: 2,6kW

- Hiệu suất năng lượng: 3,257

- Tính năng dễ lau chùi

- Tính năng Econo Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HL35VC HL35VC9,690,000

- Công suất: 3,35kW

- Hiệu suất năng lượng: 3,262

- Tính năng dễ lau chùi

- Tính năng Econo Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HL50VC HL50VC16,500,000

- Công suất: 4,7kW

- Hiệu suất năng lượng: 2,862

- Tính năng dễ lau chùi

- Tính năng Econo Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HL60VC HL60VC22,450,000

- Công suất: 6,5kW

- Hiệu suất năng lượng: 2,774

- Tính năng dễ lau chùi

- Tính năng Econo Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
x

Giá

Công suất lạnh

TIỆN ÍCH

KIỂU MÁY