Điều hòa không khí dân dụng   Tải Catalogue

Không có sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu tìm kiếm của bạn!

Dòng Siêu Sang Trọng

FM25VA FM25VA 23,750,000

- Công suất: 2,6kW

- Hiệu suất năng lượng: 7,14

- Công nghệ PAM Inverter

- Mắt thần cảm biến "I-see"

- Nhãn năng lượng:

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
FM35VA FM35VA 27,650,000

- Công suất: 3,75kW

- Hiệu suất năng lượng: 7,34

- Công nghệ PAM Inverter

- Mắt thần cảm biến "I-see"

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan 

Xem chi tiết

Dòng Inverter – Hai Chiều

HL25VA HL25VA 12,690,000

- Công suất: 2,5kW

- Hiệu suất năng lượng: 5,00

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HL35VA HL35VA 14,990,000

- Công suất: 3,3kW

- Hiệu suất năng lượng: 5,24

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HL50VA HL50VA 23,790,000

- Công suất: 5kW

- Hiệu suất năng lượng: 5,86

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết

Dòng Inverter – Một Chiều

GH10VA GH10VA 10,590,000

- Công suất: 2,6kW
- Hiệu suất năng lượng: 5,5
- Công nghệ PAM Inverter 

- Tính năng dễ lau chùi
- Nhãn năng lượng: 
- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
GH13VA GH13VA 12,890,000

- Công suất: 3,2kW

- Hiệu suất năng lượng: 5,5

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
GM18VA GM18VA 19,900,000

- Công suất: 5,2kW

- Hiệu suất năng lượng: 6,58

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

 

Xem chi tiết
GM24VA GM24VA 25,860,000

- Công suất: 6,6kW

- Hiệu suất năng lượng: 6,61

- Công nghệ PAM Inverter

- Tính năng dễ lau chùi

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết

Dòng Sang Trọng

HM25VA HM25VA 7,990,000

- Công suất: 2,6kW

- Hiệu suất năng lượng: 3,545

- Tính năng dễ lau chùi

- Chức năng Powerful Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HM35VA HM35VA 10,390,000

- Công suất: 3,6kW

- Hiệu suất năng lượng: 3,338

- Tính năng dễ lau chùi

- Chức năng Power Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HM50VA HM50VA 14,790,000

- Công suất: 4,75kW

- Hiệu suất năng lượng: 2,981

- Tính năng dễ lau chùi

- Chức năng Power Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HM60VA HM60VA 19,890,000

- Công suất: 6,4kW

- Hiệu suất năng lượng: 3,15

- Tính năng dễ lau chùi

- Chức năng Power Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết

Dòng Bán Sang Trọng

HL25VC HL25VC 7,390,000

- Công suất: 2,6kW

- Hiệu suất năng lượng: 3,257

- Tính năng dễ lau chùi

- Tính năng Econo Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HL35VC HL35VC 9,690,000

- Công suất: 3,35kW

- Hiệu suất năng lượng: 3,262

- Tính năng dễ lau chùi

- Tính năng Econo Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HL50VC HL50VC 16,500,000

- Công suất: 4,7kW

- Hiệu suất năng lượng: 2,862

- Tính năng dễ lau chùi

- Tính năng Econo Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
HL60VC HL60VC 22,450,000

- Công suất: 6,5kW

- Hiệu suất năng lượng: 2,774

- Tính năng dễ lau chùi

- Tính năng Econo Cool

- Nhãn năng lượng: 

- Sản xuất: Thái Lan

Xem chi tiết
x

Giá

Công suất lạnh

TIỆN ÍCH

KIỂU MÁY