GOT Drive


Lợi ích

icon

- Giảm thiểu chi phí của hệ thống sản xuất nhờ điều khiển nhiều biến tần mà không dùng PLC.
- Tiết kiệm chi phí, thời gian thi công khi sử dụng Ethernet để kết nối các thiết bị điều khiển thay vì qua hệ thống dây phức tạp hơn.

icon

Hỗ trợ lưu trữ và cài đặt chương trình trực tiếp từ màn hình HMI nhằm tăng sự linh hoạt cho nhiều ứng dụng và nhiều công thức khác nhau.

icon

Hiển thị trực quan tín hiệu cảnh báo và đưa ra chính xác thông tin và trạng thái lỗi của thiết bị, giúp cho người vận hành dễ dàng bảo trì hệ thống.

icon

Hiển thị và đưa ra dự báo về tuổi thọ thiết bị, qua đó giúp cho khách hàng có thể xác lập chính xác kế hoạch thay thế và bảo trì hệ thống.

Chức năng

- Điều chỉnh các thông số của biến tần một cách dễ dàng.
- GOT sao lưu hoặc khôi phục các tham số điều chỉnh trước, giúp khởi động hệ thống một cách hiệu quả

- Vận hành và giám sát hệ thống trực quan với chương trình có sẵn

- Phát hiện lỗi đặc tính tải và tính toán giá trị tham chiếu đặc tính tải.
- Đặt chiều rộng phát hiện cảnh báo giới hạn trên và dưới (giá trị ngưỡng) so với giá trị tham chiếu được tính toán.

- Theo dõi trạng thái hoạt động các bộ phận của biến tần và xác nhận thời gian thay thế.
- Thực hiện bảo trì dự đoán bằng cách thay thế các bộ phận trước khi biến tần bị lỗi.

Ứng dụng

Hệ thống khuấy trộn liên hoàn

ht-khuay-tron ht-khuay-tron

Ứng dụng thực tế

ch-tham-khao-khuay-tron

Cấu hình tham khảo

Hệ thống băng tải vận chuyển thực phẩm

bang-tai

Ứng dụng thực tế

ch-bang-tai

Cấu hình tham khảo