Giới thiệu

Chính sách quyền riêng tư

Privacy Policy

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua Website của chúng tôi là nhằm (i) hỗ trợ Khách hàng khi mua sản phẩm của MEVN, (ii) giải đáp thắc mắc của Khách hàng, (iii) cung cấp cho bạn thông tin về hàng hóa, chính sách bán hàng của chúng tôi, (iv) phổ biến thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên Website của chúng tôi, (v) thực hiện các bản khảo sát khách hàng, (vi) thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam (Sau đây gọi tắt là MEVN) và (vii) nâng cao chất lượng kinh doanh của chúng tôi.

Khi bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi tại trang web này, điều đó có nghĩa là bạn biết rõ rằng Công ty chúng tôi có thăm dò ý kiến chấp thuận của bạn về quyền sử dụng và dự định khai thác dữ liệu cho mục đích gì.

Khi chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được trình bày ở đây hoặc cho các mục đích khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước hoặc vào thời điểm thu thập.

Phạm vi sử dụng thông tin

MEVN thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với những mục đích nhất định, phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật thông tin” này.
Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, SMS, thông tin về kỹ thuật và bảo mật,…

Thời gian lưu trữ thông tin

MEVN sẽ lưu trữ thông tin do bạn cung cấp trong thời hạn do pháp luật yêu cầu và sẽ ngừng lưu trữ hoặc xóa dữ liệu ngay khi có cơ sở hợp lý tin rằng việc lưu trữ đó không còn phục vụ cho mục đích được thu thập và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

Cam kết về bảo mật thông tin

Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “MEVN”) rất nhạy cảm với các vấn đề về bảo mật thông tin/quyền riêng tư trên mạng. Chính sách này giải thích cách MEVN xử lý thông tin về bạn mà chúng tôi nhận được qua mạng. Mục đích của chính sách bảo mật thông tin này là nhằm thông báo cho bạn, với tư cách là khách truy cập vào trang web của chúng tôi (sau đây gọi là "Trang web"), về những loại thông tin chúng tôi có thể thu thập về bạn khi bạn truy cập Trang web này, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và việc chúng tôi có tiết lộ thông tin đó cho bất cứ ai hay không.

Phạm vi áp dụng của Chính sách Bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin này áp dụng cho MEVN và Trang web (http://mitsubishi-electric.vn). Chính sách này không áp dụng cho các trang web của Công ty hoặc tổ chức khác mà Trang web này liên kết đến.

Thông tin phi cá nhân

Một cách tổng quan, bạn có thể truy cập Trang web này mà không cho chúng tôi biết bạn là ai hay tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn. Tuy nhiên chúng tôi có thể tự động (tức là không phải do bạn đăng ký) thu thập các thông tin không định danh cá nhân để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn. Dịch vụ của chúng tôi tự động thu thập một số thông tin như số lần truy cập và tần suất khách truy cập vào Trang web, nhưng chúng tôi luôn giữ cho thông tin ở dạng vô danh. Thông tin này được tổng hợp để đếm số lần truy cập, thời gian xem Trang web trung bình và mức độ sử dụng Trang web để chúng tôi có thể cải thiện Trang web.

Chúng tôi không đánh giá thông tin về các cá nhân. MEVN có thể sử dụng "cookie", cho biết cách thức truy cập, thời điểm truy cập Trang web và số lượng khách truy cập. Cookie là phần tử dữ liệu mà một trang web có thể gửi đến trình duyệt của bạn, sau đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của bạn, nhưng không thu thập thông tin định danh cá nhân. Bạn có thể thiết lập để trình duyệt thông báo cho bạn trước khi nhận cookie, để bạn quyết định có chấp nhận cookie hay không. Bạn cũng có thể thiết lập để trình duyệt tắt cookie. Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy, một số khu vực của một số trang web có thể không hoạt động đúng.

Thông tin cá nhân

MEVN hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về việc bảo vệ thông tin cá nhân.
Thông tin cá nhân được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể dùng để xác định danh tính cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở họ, tên, địa chỉ nhà hoặc địa chỉ thực khác, địa chỉ e-mail hoặc thông tin liên hệ khác.
Đôi khi MEVN thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng trong khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Trên Trang web, thông tin cá nhân được thu thập chủ yếu qua các biểu mẫu liên hệ/yêu cầu.
Khi trực tiếp thu thập thông tin cá nhân của bạn bằng văn bản, chúng tôi sẽ nêu rõ cách chúng tôi dự định sử dụng thông tin này và xin phép bạn đồng ý. Khi thu thập thông tin cá nhân bằng cách khác, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web về cách chúng tôi dự định sử dụng thông tin này.
Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân này để trả lời và xác nhận yêu cầu của bạn, và có thể lưu giữ bản lưu yêu cầu cho cùng mục đích này. Ngoài ra, để hỗ trợ quan hệ khách hàng, chúng tôi có thể lưu trữ, xử lý thông tin cá nhân và chia sẻ thông tin này với các chi nhánh và Công ty con của chúng tôi trên toàn thế giới để hiểu rõ hơn nhu cầu của bạn và cách chúng tôi có thể cải tiến Sản phẩm và dịch vụ của mình.

Ngoài ra, MEVN có thể tiến hành khảo sát trực tuyến để hiểu rõ hơn nhu cầu và thông tin về khách truy cập. Khi tiến hành khảo sát, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu thập từ bạn. Trang web có thể tổ chức cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi khác mà có thể yêu cầu bạn nhập thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp nhằm mục đích tổ chức chương trình khuyến mãi, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ với bạn nếu bạn thắng giải.

MEVN không sử dụng hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về thông tin thu thập được từ các cá nhân truy cập vào Trang web hoặc thông tin mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi, với ý định bán, cho thuê hay kinh doanh thông tin cá nhân của bạn theo bất kỳ hình thức nào khác. Đôi khi, chúng tôi có thể thuê nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thực hiện hoặc hỗ trợ chúng tôi tiến hành cuộc khảo sát trực tuyến, cuộc thi, chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc chương trình khuyến mãi khác. Chẳng hạn như họ sẽ quản lý cuộc khảo sát hoặc chương trình khuyến mãi, biên soạn dữ liệu hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Các bên này sẽ ký Thoả thuận bảo mật thông tin trước khi tiến hành bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi giao kết với họ. Họ sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà họ nhận được từ bạn và chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp hoặc duy trì dịch vụ mà họ đang cung cấp cho chúng tôi.
Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho MEVN. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu, bạn vẫn có thể truy cập hầu hết các khu vực trong Trang web, nhưng bạn sẽ không thể truy cập một số tùy chọn, ưu đãi và dịch vụ cần có sự tương tác giữa chúng tôi với bạn.

Trẻ em

Nếu không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, trẻ em không nên gửi thông tin cá nhân qua Trang web. Mặc dù Trang web hầu như không có nội dung hướng đến trẻ em, nhưng MEVN khuyến nghị tất cả các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ nên hướng dẫn trẻ em về cách sử dụng thông tin cá nhân trên mạng một cách an toàn và có trách nhiệm.

Những cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

MEVN sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào vì mục đích riêng của họ mà không có sự đồng ý của bạn. Ngoài trừ việc tiết lộ thông tin cho những bên sau:
• Các công ty liên kết;
• Đối tác kinh doanh;
• Nhà cung cấp Dịch vụ;
• Các bên khác khi có yêu cầu của Pháp luật hoặc nhằm mục đích bảo vệ MEVN hoặc bảo vệ người dùng.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Bạn có thể liên lạc với MEVN để trao đổi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin cá nhân của mình qua địa chỉ sau:

Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam
Tầng 11 & Tầng 12, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: 028 3910 5945
Fax: 028 3910 5947
Email: inquiry@mevn.com.vn

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Hiện website chưa triển phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. Nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin “Liên hệ” trên Website.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng

Vui lòng liên hệ và cung cấp các thông tin liên quan với chúng tôi nếu bạn có căn cứ hợp lý cho rằng thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo theo thông tin “Liên hệ” trên Website.
MEVN sẽ nỗ lực phối hợp với bạn và các bên liên quan để giải quyết sự việc trong khả năng cho phép và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

Thông báo thay đổi

Nếu Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam quyết định thay đổi chính sách bảo mật thông tin, chúng tôi sẽ đăng tải các thay đổi ở phần này để bạn luôn biết những loại thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và việc chúng tôi có tiết lộ thông tin đó cho bất cứ ai hay không.

Câu hỏi hoặc ý kiến

Chúng tôi rất mong muốn lắng nghe ý kiến của khách truy cập về các dịch vụ và chính sách của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật thông tin này hoặc có bất cứ ý kiến gì về Sản phẩm và dịch vụ trực tuyến lẫn ngoại tuyến của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Chúng tôi ở phần "Liên hệ"

Sự đồng ý của bạn

Khi sử dụng Trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật thông tin và về việc chúng tôi thu thập, xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích nêu trên.