Mát lạnh siêu tốc
Product benefit

Mát lạnh siêu tốc

Thay đổi nhiệt độ


Nhanh chóng làm lạnh cho căn phòng với luồng thổi mạnh tối đa ở nhiệt độ thấp nhất trong vòng 2 phút sau khi vận hành

Nút mát lạnh siêu tốc


Hướng gió thổi có thể thay đổi tùy ý ngay cả khi đã kích hoạt chế độ